Citizen  141 items

Filters
Category Header Image

Citizen Holdings Co., Ltd là công ty cốt lõi của tập đoàn Nhật Bản toàn cầu đặt tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ban đầu, công ty được thành lập như là Viện nghiên cứu đồng hồ Shokosha vào năm 1998, và được biết đến như là nhà máy sản xuất Máy tiện công cụ chính xác Cincom và đồng hồ Citizen.

Tìm hiểu thêm về đồng hồ Citizen