Oris  73 items

Filters
Category Header Image

Đồng hồ ORIS là bằng chứng rõ ràng về chất lượng, mỹ thuật và các kỹ thuật tiên tiến trong ngành chế tạo đồng hồ. Giữ vững truyền thống tốt đẹp của người Thụy Sĩ trong việc chế tác đồng hồ cũng như trình độ tay nghề khéo léo, ORIS chỉ sản xuất ra những chiếc đồng hồ cơ học tự lên dây.

Tìm hiểu thêm về đồng hồ Oris